• Промоции
  • Зъботехника
  • Стоматология
  • Марки

Зъботехника

Виж всички

Стоматология

Виж всички
Артикулатор с лицева дъга и аксесоари Артикулатор с лицева дъга Допълнителни Аксесоари Калибратор за артикулатор Лицева дъга Борери и фрези Борче от синтер/пресован диамант за рязане на коронки за обратен наконечник Комплекти турбинни диамантени борчета Кръгли стоманени борери с дължина 3/4 Кръгли стоманени борчета за ъглов наконечник Кръгли твърдосплавни борчета за прав наконечник Кръгли твърдосплавни борчета за ъглов наконечник Стоманени фрези за пластмаса Твърдосплавни борери за сваляне на коронки Твърдосплавни фрези Твърдосплавно борче за сепариране на корени Твърдосплавно борче за сепариране на корени за обратен наконечник Турбинни диамантени борчета Хирургични фрези Дезинфектанти За аспирационни системи За дребен инструментариум За едър инструментариум За отпечатъци За повърхности и инструменти За под За ръце Пликове и ролки за опаковане при автоклавиране Дискодържатели и държатели на гуми Други препарати За избелване За използване след екстракция За намаляване на чувствителност За ретракция и хемостаза Ендо линии и ендо блокове Ендодонтски материали Каналопълнежни материали Средства за химическа обработка на канали Защитни средства и превързочни материали Бонета и калцуни Защитни очила и шлемове Маски Превързочни материали Ръкавици Избелващи системи Импланти Абатмънт за леене Аналози Временни надстройки Импланти Оздравителни надстройки Основа за индивидуален абатмънт Синтетична кост Титаниеви надстройки Трансфери Хирургични инструменти Циркониеви надстройки Инструменти
Други Дръжки за огледалца Екстракционни клещи Елеватори Кюрети Огледалца Периотоми Пинсети Скалери Сонди Щопфер Калциево-хидроксидни препарати За влагане в канала Подложки Канални инструменти Peeso Reamers Каналопълнители Машинни разирители Милерови игли Нервекстрактори Ръчни H-files Ръчни NiTi H-files Ръчни NiTi K-files Ръчни NiTi K-reamers Ръчни NiTi S-file Ръчни К-files Ръчни К-reamers Системи машинни разширители Спредери / Плъгери Хартиени щифтове Каналопълнежни средства Гутаперча МТА Резорцин-формалинови пасти Сийлъри Цинк-евгенолови пасти Клещи Кофердам Магнитни ретенции за зъбни протези Материали за ребазация и реконструкция Матрични системи и фиксиращи клинчета Айвари Аксесоари ПОНИ Матрици Седловидни матрици Секторни матрици Фиксиращи Клинчета Обтуровъчни материали Амалгами Бондове и ецващи гелове Временни пломби Единични шприци фотополимер Материал за запълване на големи обтурации Bulk Fill Материал за изграждане на пънчета. Материал за поправка на фрактуриран порцелан Материали за временни коронки Силанти и лакове Течен фотополимер
Фотополимери комплект Химеополимери комплект Цименти Отпечатъчни материали А силикони Алгинати Инструмент за поставяне на ретрахиращ конец С силикони Периферия и апарати Апарати за изтегляне на шини Апекслокатори Връхчета за китайкси ултразвукови скалери Връхчета за ултразвуков скалер Amdent Връхчета за ултразвуков скалер MECTRON Връхчета за ултразвуков скалер NSK Връхчета за ултразвуков скалер Satelek Връхчета за ултразвуков скалер ЕМS Други Ендомотори Имплантологични мотори Интраорални камери Микромотори Наконечници Опаковъчна машина Почистващи апарати Смазочни масла Турбини Ултразвукови скалери Фотополимеризиращи лампи Шприц въздух/вода Полиращи средства Помощни средства Артикулациона хартия Временни коронки Други Игли и спринцовки Индикатори за стерилизация Лигавници Отпечатъчни лъжици Ролки Слюносмукатели Усторазтворители Препарати за третиране на канали Дезинфекциращи средства Хелатори Хипохлориди Пясъкоструйна писалка Увеличителни очила Цименти За временно залепване За възтановяване За подложки За циментиране Щифтове Коренови Парапулпарни

Марки

loading...